“NGÀY PHÁP LUẬT” TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A - (17/01/2020 17:30)

“NGÀY PHÁP LUẬT” TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A

“NÉT ĐẸP VĂN HÓA GIAO THÔNG” Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A - (06/12/2019 16:58)

“NÉT ĐẸP VĂN HÓA GIAO THÔNG” Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A

“NÉT ĐẸP VĂN HÓA GIAO THÔNG” Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A - (06/12/2019 16:57)

“NÉT ĐẸP VĂN HÓA GIAO THÔNG” Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A

BÁO CÁO Sơ kết học kì I năm học 2019 - 2020 - (08/01/2020 15:0)

BÁO CÁO Sơ kết học kì I năm học 2019 - 2020

V.v đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019 - (03/12/2019 8:26)

V.v đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2019

TẬP THỂ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A THAM GIA BUỔI TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ - (20/09/2018 10:7)

TẬP THỂ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A THAM GIA BUỔI TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A VỚI NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỤM TIỂU HỌC - (09/02/2018 16:8)

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A VỚI NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỤM TIỂU HỌC

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU - (01/02/2018 21:13)

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU

KẾ HOẠCH CUỘC THI “NÉT ĐẸP PHỤ NỮ BẮC TỪ LIÊM QUA ẢNH” NĂM 2019 - (27/02/2019 11:52)

KẾ HOẠCH CUỘC THI “NÉT ĐẸP PHỤ NỮ BẮC TỪ LIÊM QUA ẢNH” NĂM 2019

Hiến máu nhân đạo - Một nghĩa cử cao đẹp - (20/09/2018 10:14)

Hiến máu nhân đạo - Một nghĩa cử cao đẹp

THÔNG BÁO KHẨN - (30/03/2018 15:1)

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A - (20/04/2018 9:22)

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A

NGÀY SÁCH VÀ BẢN QUYỀN THẾ GIỚI - (20/04/2018 9:0)

NGÀY SÁCH VÀ BẢN QUYỀN THẾ GIỚI

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A VỚI HOẠT ĐỘNG TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM SÁCH NGÀY 20/11 - (15/12/2017 9:38)

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A VỚI HOẠT ĐỘNG TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM SÁCH NGÀY 20/11

V/v mở lớp cử nhân hệ vừa làm vừa học chuyên ngành QLGD - (06/04/2018 22:12)

V/v mở lớp cử nhân hệ vừa làm vừa học chuyên ngành QLGD

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHƢƠNG TRÌNH TỔNG THỂ - (18/01/2018 13:51)

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHƢƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

Mẫu đăng ký học kỹ năng sống. - (26/10/2017 14:29)

Mẫu đăng ký học kỹ năng sống.

Những việc giáo viên không nên làm khi lên lớp - (20/09/2018 9:56)

Những việc giáo viên không nên làm khi lên lớp

THÔNG TIN ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG - (10/09/2018 16:8)

THÔNG TIN ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” - (25/03/2018 8:21)

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG”

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KÌ 2020 - 2022 - (27/02/2020 16:3)

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV, NHIỆM KÌ 2020 - 2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ CHO HỌC SINH - (18/02/2020 16:56)

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ CHO HỌC SINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A CHUẨN BỊ CHO VIỆC TRIỂN KHAI DẠY CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI (2018) - (18/02/2020 16:52)

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI A CHUẨN BỊ CHO VIỆC TRIỂN KHAI DẠY CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI (2018)