Số 232/KH-UBND kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (05/6) năm 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm - (09/06/2020 9:1)

Số 232/KH-UBND kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (05/6) năm 2020 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm