Chọn chủ đề con:

Số 838/GD&ĐT-TH vv tăng cường thực hiện Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học (22/10/2020 8:12)

Số 838/gd&đt-th vv tăng cường thực hiện chương trình gdpt 2018 cấp tiểu học

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1, năm học 2020-2021 trường Tiểu học Minh Khai A (15/05/2020 9:23)

Quyết định về việc thành lập hội đồng lựa chọn sgk lớp 1, năm học 2020-2021 trường tiểu học minh khai a

Số 01/2020/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông (15/05/2020 9:20)

Số 01/2020/tt-bgdđt thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sgk trong cơ sở giáo dục phổ thông

Số 1715/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên đại bàn thành phố Hà Nội (15/05/2020 9:17)

Số 1715/qđ-ubnd quyết định ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sgk trong cơ sở giáo dục phổ thông trên đại bàn thành phố hà nội

Số 198/GD&ĐT-TH V/v báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 (15/05/2020 9:14)

Số 198/gd&đt-th v/v báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021