Số 54/LĐLĐ vv vận động CNVCLĐ ủng hộ quỹ Xã hội LĐLĐ Thành phố năm 2020 - (19/06/2020 9:24)

Số 54/lđlđ vv vận động cnvclđ ủng hộ quỹ xã hội lđlđ thành phố năm 2020

Số 08/KH-LĐLĐ kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, tiến tới Đại hội Đảng Bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và Đại Hội XIII của Đảng - (09/06/2020 9:43)

Số 08/kh-lđlđ kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ quận lần thứ ii, tiến tới đại hội đảng bộ tp hà nội lần thứ xvii và đại hội xiii của đảng

Số 49/LĐLĐ vv xét chuyện, tuyên dương sáng kiến trong CNCCLĐ thủ đô năm 2020 - (09/06/2020 9:37)

Số 49/lđlđ vv xét chuyện, tuyên dương sáng kiến trong cncclđ thủ đô năm 2020

Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở năm học 2019-2020 - (09/06/2020 8:40)

Bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH CUỘC THI “NÉT ĐẸP PHỤ NỮ BẮC TỪ LIÊM QUA ẢNH” NĂM 2019 - (27/02/2019 11:52)

Kế hoạch cuộc thi “nét đẹp phụ nữ bắc từ liêm qua ảnh” năm 2019