Số 1347 Thông báo danh mục SGK lớp 2, lớp 6 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt - (10/05/2021 14:14)

Số 1347 thông báo danh mục sgk lớp 2, lớp 6 đã được ubnd thành phố hà nội phê duyệt

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2020-2021 - (05/10/2020 8:51)

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2020-2021

Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2018-2019 - (07/07/2020 15:18)

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2018-2019

Số 11/2020/TT-BGD ĐT Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của của cơ sở giáo dục công lập - (09/06/2020 8:27)

Số 11/2020/tt-bgd đt thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của của cơ sở giáo dục công lập

Tờ trình về việc đề xuất Danh mục sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong trường Tiểu học Minh Khai A - (26/05/2020 8:44)

Tờ trình về việc đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình gdpt 2018 được hội đồng lựa chọn để sử dụng trong trường tiểu học minh khai a