Từ Đến
Hiển thị :
Giấy mời Ngày giấy mời
Số 42/GM-GD&ĐT- Tập huấn bồi dưỡng GV dạy học SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Số 42/GM-GD&ĐT- Tập huấn bồi dưỡng GV dạy học SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
19/6/2020
Tải về
Số 39/GM-GD ĐT Giấy mời hội thảo về phát triển bộ môn Tiếng Anh, tổ chức hoạt động hè năm 2020 cấp Tiểu học
Số 39/GM-GD ĐT Giấy mời hội thảo về phát triển bộ môn Tiếng Anh, tổ chức hoạt động hè năm 2020 cấp Tiểu học
9/6/2020
Tải về
Giấy mời:V/v nâng cấp Trang thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục năm học 2017-2018
Giấy mời: V/v nâng cấp Trang thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục năm học 2017-2018
19/3/2018
GIẤY MỜI Hội thảo về đổi mới việc thực hiện công tác bán trú trong các trường Tiểu học
GIẤY MỜI Hội thảo về đổi mới việc thực hiện công tác bán trú trong các trường Tiểu học
7/11/2017
GIẤY MỜI Tập huấn “Vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy Tiếng Việt ở Tiểu học”
GIẤY MỜI Tập huấn “Vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy Tiếng Việt ở Tiểu học”
26/10/2017